Aanmelding

Procedure / Aanmelden

Meestal is het zo dat U bij Uw huisarts bent geweest en deze heeft gesteld dat een verwijzing naar de BGGZ op zijn plek is. U krijgt dan een verwijskaart.
Contact iedere dinsdag, tussen 12 en 13 uur, kunt u mij bereiken tijdens mijn telefonisch spreekuur, onder telefoonnummer 0251 245172.
U kunt ook een mail naar mij sturen info@psychologenijmondnoord.nl Ik reageer dezelfde dag, bij hoge uitzondering binnen 48 uur.
Voor een vergoeding van de verzekeraar is het noodzakelijk dat U de eerste keer meeneemt: het pasje van Uw verzekeraar, een ID en de verwijskaart van de huisarts.
Werkwijze: In een eerste gesprek, inventariseren wij de klachten die U heeft, we kijken naar hoe het zo gekomen is, waarbij ik graag verneem hoe U bent geworden wie U nu bent, een samenvatting van belangrijke life-event zullen we door nemen. Ik luister niet alleen naar wat U mij verteld, ik zoek ook naar verbanden en aangrijpingspunten om U te helpen.
Vervolgens stel ik een voorlopige diagnose vast en leg die aan U voor, daarna stel ik een voorlopig behandelplan voor. Hierin staat wat de doelstellingen zijn die U wilt bereiken, en hoe we dat gaan doen. Ik behandel in principe kortdurend. Tussen de 2 en de 12 sessies.

Voor 2019 worden de volgende prestaties gerekend:
BK (basis kort) max 294 minuten, BM (basis middel) max 495 minuten, BI(basis intensief) max 752 minuten en een transitieprodukt max 120 minuten.
In de meeste gevallen zal aan U twee of drie keer gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen, de zogenaamde ROM meting. Een keer vult U de lijst in als begin meting, dan nog een keer na een aantal sessies waarbij wij Uw vooruitgang in kaart kunnen brengen en nog een keer na afloop.

Klachtenprocedure Omdat ik lid van de LVVP en het NIP, val ik bij beide organisaties onder het klachtrecht. Alvorens een klacht in te dienen wordt eerst getracht in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. De folder voor het indienen van een klacht kunt U downloaden op www.psynip.nl of www.lvvp.info