Samenwerking

Samenwerking

Sinds 1985 werk ik samen met HJM Limmen en vormen wij samen de psychologenpraktijk IJmond Noord.
Daarnaast investeer ik in samenwerking met collega s die in de eerstelijn werken, en indien nodig overleg ik met fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, POH GGZ, en diëtisten die bij U en Uw behandeling betrokken zijn zodat wij informatie kunnen uitwisselen.
In de tweede lijn overleg ik met de psychiater en andere collega s van bijvoorbeeld psyQ.
Ik ben aangesloten bij de Samenwerkende Psychologen Midden Kennemerland. Samen proberen wij er voor te zorgen dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens vakanties gewaarborgd is. Daarnaast hebben wij intervisie en bespreken wij knelpunten die wij in de regio tegen komen om daarvoor naar een oplossing te zoeken. Ook doen wij aan deskundigheidsbevordering. Wij praten elkaar bij op punten van nascholing.
Ik ben al jaren verbonden aan een intervisiegroep van 6 collega s, wij komen 6 keer per jaar een dagdeel bij elkaar en bespreken met elkaar casuïstiek, nascholing, problemen die wij tegen komen.
Met de huisartsen in de regio zijn samenwerkovereenkomsten getekend, ik stuur een aanmeldingsbrief van het eerste gesprek, ik consulteer indien nodig, ik stuur een afmeldingbrief en indien nodig vind er overleg plaats, zo vaak als nodig is tussen door.
Met de psychogen en medici in Heliomare en in het Rode Kruis ziekenhuis werk ik samen.
Routebeschrijving