Samenwerking

Omdat ik alle jaren in een intervisiegroep gefunctioneerd heb en nog steeds in nauw contact sta met mijn collega’s  kan ik in voorkomende gevallen- met uw toestemming- overleg plegen met collega-psychologen over uw behandeling.