Vergoeding en Tarieven, Huisregels

Vergoeding en Tarieven, Huisregels

Kosten en betalingen De BGGZ wordt vergoed vanuit Uw basisverzekering. Met bijna alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Dat houdt in dat mijn hulpverlening door Uw verzekeraar betaald wordt. In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan ons zal vergoeden. De kosten worden voor u verrekend met uw eigen risico. Voor 2021 is het eigen risico voor de basisverzekering gesteld op €385. Het eigen risico wordt verrekend in het jaar waarin uw eerste afspraak bij mij heeft plaatsgevonden. Er is geen eigen bijdrage.
Download hier de tarievenlijst.
Een aantal klachten komen niet meer voor verzekerde hulp in aanmerking, namelijk werkgerelateerde problemen, aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Wat dit voor U zou kunnen betekenen kan ik U verder mondeling toelichten. Voor onverzekerde zorg is er een OVP in het leven geroepen. Dit is een per sessie af te rekenen product en kan ook binnen een verzekerd traject afgerekend worden.

Huisregels Ik werk met een behandelovereenkomst, daarin leggen wij samen vast wat het doel van de behandeling gaat worden, het aantal te verwachten sessies ed. Ook een aantal zakelijke aspecten worden hierin vastgelegd.
Download hier een voorbeeld van de inhoudelijke behandelovereenkomst.
Download hier de zakelijke behandelovereenkomst.
-consulten duren 60 minuten, waarbij 45 minuten face- to- face tijd gerekend wordt, en 15 minuten indirecte tijd voor de verslaglegging in het dossier
– mijn afzegtermijn is 24 uur, afspraken die minder dan 24 uur van te voren afgezegd worden, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte of onvoorziene omstandigheden. U kunt een afspraak afzeggen door bij voorkeur een email te sturen, of in te spreken op het antwoordapparaat.
-cliënten gegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij U daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.