Wachttijden

Actuele wachttijd:

De wachttijd bedraagt op dit moment, voor cliënten die niet bij Zilveren Kruis Achmea verzekerd zijn, ongeveer 4 a 6 weken. Voor verzekerden van Achmea/ Zilveren Kruis is er een aanmeld stop. Het door Zilveren Kruis/ Achmea aan mij toegekende budget voor 2019 is op. Ik heb verhoging aangevraagd maar dit is afgewezen. Ik kan daarom pas in januari nieuwe cliënten verzekert bij Achmea/ Zilveren Kruis een plaats aanbieden. Cliënten van andere verzekeraars zijn van harte welkom. Meestal kunt u al wel eerder terecht dan bovenstaande wachttijd omdat er regelmatig afmeldingen zijn en er daardoor ruimte in de agenda komt. Wanneer u tijdens mijn spreekuur dinsdags en woensdags tussen 12 en 13 uur belt kan ik u informeren over eventueel vrijgekomen eerdere plekken.
Er is een wachttijd van 2 a 3 weken tussen het eerste gesprek en de vervolg gesprekken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Laatste update 19-10-2019, sindsdien geen wijzigingen