Wachttijden

Actuele wachttijd:

De wachttijd bedraagt op dit moment ongeveer 4 a 5 weken. Meestal kunt u al wel eerder terecht dan bovenstaande wachttijd omdat er regelmatig afmeldingen zijn en er daardoor ruimte in de agenda komt. Wanneer u tijdens mijn spreekuur dinsdags en woensdags tussen 12 en 13 uur belt kan ik u informeren over eventueel vrijgekomen eerdere plekken.
Er is een wachttijd van 2 a 3 weken tussen het eerste gesprek en de vervolg gesprekken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Laatste update 13-12-2019, sindsdien geen wijzigingen