Werkwijze

Werkwijze

In ons vak zijn er meerdere methodieken om tot resultaat te komen. Vaak worden verschillende methodieken binnen een behandeling gebruik, multi methodisch. Altijd volgens de norm van evidence-based practice, wat wil zeggen dat de handeling in mijn beroepsmatig functioneren is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Kort samen gevat, U krijgt de methode die bij de klachten/stoornis waar U mee komt het beste behandelingsresultaat heeft.
Hieronder geef ik U een overzicht van de methodieken die het meest door mij gebruikt worden.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het gedrag. Wanneer U op een negatieve manier belangrijke zaken en gebeurtenissen in Uw leven benaderd, wordt U makkelijk angstig, somber of geïrriteerd.
In cognitieve therapie onderzoek ik met U die mogelijke negatieve denkwijze. Deze denkwijze gaan wij veranderen in een meer realistisch standpunt. We gaan gebruik maken van cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken. Zowel het inventariseren van het problematische gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen therapeut en client samen.
Vaak gebruik ik ter ondersteuning het boek van Rene Diekstra- Ik kan denken, voelen, wat ik wil.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensisation and Reprocessy. Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shairo. Nare gebeurtenissen kunnen in Uw herinnering (lange termijn geheugen) telkens weer naar voren komen. Ze zijn als het ware in bevroren toestand geraakt. Middels EMDR worden deze emotioneel beladen herinneringen in Uw werkgeheugen geplaatst, daar worden ze bewerkt en in de nieuwe vorm op neutraal gebied weer opgeslagen. Het is een snelle manier, met blijvend resultaat, om traumatische beelden en ervaringen te verwerken. Dit verwerken deden wij vroeger met de klassieke gedragstherapie, en duurde veel langer.

Schematherapie
Schema s zijn belangrijke overtuigingen en gevoelens over Uzelf en de omgeving. Ze houden zichzelf in stand. Diep gekwetst zijn als een vriend af belt of in elkaar krimpen van kritiek op het werk, anderen altijd een plezier willen doen, zulke sterke reacties kunnen verband houden met een schema wat U in Uzelf heeft opgeslagen. Een voorbeeld van een schema is : meedogenloze normen, overdreven kritisch. Wanneer U last heeft van dit schema bent U vaak perfectionistisch, U stelt hoge eisen aan Uzelf en anderen, dit leidt uiteindelijk tot uitputting.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie richt zich op de oplossing van de klachten en problemen. Het uitgangspunt achter deze vorm van therapie is dat het niet altijd nodig is om te begrijpen hoe een klacht is ontstaan. De focus van oplossingsgerichte therapie ligt in het heden, op de toekomst. Vanuit de sterke kant van de cliënt wordt gewerkt om het probleem op te lossen. Veelal worden ook hier huiswerkopdrachten gegeven.

Mindfulness based cognitieve therapie
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een afwijzende, vermijdende houding tegenover negatieve gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen een belangrijke rol spelen bij psychische problemen.
Aandachtgerichte cognitieve therapie richt zich speciaal op het ontwikkelen van een andeer houding tegenover een probleem. Kenmerken van deze houding zijn het waarnemen, toelaten, niet oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie.
Deze methode is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, eerst vooral voor mensen met chronische pijnklachten, nu wordt het ook veel ingezet tegen burn-out en depressie.

KOP- model
Bij de behandeling volgens het KOP-model (Paul Rijnders en Els Heere) wordt er van uit gegaan dat klachten het resultaat zijn van een combinatie van omgevingsfactoren en de manier van de cliënt om hier mee om te gaan. (Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl). Deze behandeling bestaat uit korte psychologische interventies. Cliënten leren hun gedrag sneller te doorgronden en hun gedrag en gewoonten aan te passen. De therapeut en de cliënt gaan eerst samen op zoek naar de samenhang tussen de klacht en de omstandigheden en de persoonlijke stijl. Daarna wordt gezocht naar oplossingen waarmee de actuele tegenslagen of stressverwekkende gebeurtenissen, ofwel de omstandigheden, onder controle worden gebracht. Ook wordt nagegaan of het huidige reactierepertoire, ofwel de persoonlijke stijl adequaat is of aangepast zou kunnen worden.

E Health
Voor veel klachten zijn er tegenwoordige online programma s ontwikkeld. Dit kan nooit een psycholoog vervangen, maar wel aanvullen. Ik maak er dan ook dankbaar gebruik van. In de meeste gevallen krijgt U ook nog een link van mij naar een gratis E Health programma. U oefent daarmee en verteld, of mailt mij wat de resultaten zijn. Zo kunnen we in korte tijd vaak meer bereiken. Ik maak als ondersteuning gebruik van programma s voor oa depressie, angst, ontspanningsoefeningen, alcohol misbruik, piekeren, omgaan met problemen.

RET                                                                                                                                                                 “Rationeel-emotieve therapie”, veelal afgekort als “RET” of “RET therapie”, is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert. Volgens Albert Ellis (1913-2007), de grondlegger van Rationeel-emotieve therapie, leeft ieder mens op grond van een systeem van overtuigingen. Dit systeem van overtuigingen, ook wel het ‘belief system’ genoemd, is verantwoordelijk voor onze emoties en gedrag. Wanneer een overtuiging improductief of onjuist is, dan is er sprake van een irrationele overtuiging. Het voornaamste uitgangspunt van RET is dat dergelijke irrationele overtuigingen negatieve emoties en ongewenst gedrag tot gevolg hebben. In rationeel-emotieve therapie leert de cliënt zich bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde, rationele overtuigingen. Deze ontwikkeling in de manier van denken van de cliënt heeft een positieve verandering van de emoties tot gevolg en kan zodoende leiden tot genezing van gedragsproblemen en psychische klachten.

Ontspanningsoefeningen
Ontspanning is belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. Ontspanning kan helpen tegen het krijgen van een burn-out en helpen bij het verminderen van stressgerelateerde klachten. Ook wordt het veel in de gedragstherapie gebruikt bij verschillende oefeningen. Door goed te kunnen ontspannen slaapt U beter, en de kwaliteit van de slaap zal toenemen. Meer rust in het hoofd en lichaam helpen om stress los te laten.
De ontspanningsoefeningen doet U via E-health, ik leg de basis aan U uit en U oefent thuis zelf verder. Desgewenst krijgt U van mij ook andere links dan onderstaande link om te kunnen variëren wanneer daar behoefte toe zal zijn.
Link: GGZ Drenthe/ontspanningsoefeningen.

Acceptance and Commitment Therapie                                                                ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie. Betekenis van deze zuilen in het kort:                             

 – Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
– Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
– Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
– Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
– Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
– Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden. 

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.